J. v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL, Berlikum (Secretariaat)
0518-460833
gymberlikum@gmail.com

Lid worden

Wanneer je overweegt om lid te worden van onze vereniging, mag je eerst 2 proeflessen volgen. Deze proeflessen zijn gratis en op deze manier kun je vrij snel bepalen of de les (methode) aansluit bij je wensen.

Mocht je na de 2 proeflessen besluiten lid te worden, krijg je van de trainster een aanmeldformulier mee. Dit formulier kunt u thuis invullen en weer inleveren bij de trainster.

Elk nieuw lid meldt zich in principe aan voor onbepaalde tijd.