J. v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL, Berlikum (Secretariaat)
0518-460833
gymberlikum@gmail.com

GVBerlikum

De vereniging is opgericht in 1934 met als doel: “de gymnastiek in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen”. Deze doelstelling is tot op heden onveranderd, zij het dat de manier waarop in de loop van de jaren natuurlijk is aangepast. Zo is het sportaanbod inmiddels uitgebreid met conditie training. 

Bewegen, dan wel sporten in het algemeen is belangrijk. Omdat het leuk & gezond is en je fit houdt, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn, en wat ze in het dagelijks leven ook doen: de sociale invloed van sporten is groot.

Alle lessen bij GVBerlikum worden gegeven door gediplomeerde instructrices waarbij de veiligheid voorop staat en plezier de belangrijkste factor is. Voor gymnastiek geldt overigens dat dit (als men dat leuk vindt) ook in wedstrijdverband kan worden gedaan. Voor de gymnastiek groepen zijn er wedstrijden op recreatie niveau en op selectie niveau.