J. v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL, Berlikum (Secretariaat)
0518-460833
gymberlikum@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Berlikum bestaat uit de volgende personen

Evelien Nauta

Voorzitter

Tel: 06-83533626

Vacant

Secretaris

Alida Jasper

Penningmeester

Bitgumerdyk 37
9041 CB Berlikum
Tel: 0518-461832

Ingrid Huitenga

Algemeen bestuurslid

Buorren 96
9041 BD Berlikum
06-46208754

Freya Kuperus

Algemeen bestuurslid

Saskia Oost

Algemeen bestuurslid