Wiersterdyk 25, 9041 VL Berltsum (Secretariaat)
06-53519855
gymberlikum@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Berlikum bestaat uit de volgende personen

Evelien Nauta

Voorzitter

Tel: 06-83533626

Saskia Oost

Secretaris

Wiersterdyk 25
9041 VL Berltsum
Tel: 06-53519855

Alida Jasper

Penningmeester

Bitgumerdyk 37
9041 CB Berlikum
Tel: 0518-461832

Ingrid Huitenga

Algemeen bestuurslid

Buorren 96
9041 BD Berltsum
06-46208754

Freya Kuperus

Algemeen bestuurslid

Maaike Doldersum

Algemeen bestuurslid