J. v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL, Berlikum (Secretariaat)
0518-460833
gymberlikum@gmail.com

Gymnastiek / Turnen

Vanaf 3 jaar + 9 maanden zijn kleuters welkom voor gymnastiek lessen. 

Spelenderwijs wordt er eerst gewerkt aan lenigheid, concentratie en ontwikkeling van de motoriek. Zo worden op een ontspannen manier de basisbeginselen van de gymnastiek aangeleerd.

Na verloop van tijd worden de oefeningen uitgebreid en wordt er gebruik gemaakt van de toestellen (brug, lange mat/vloer, evenwichtsbalk, trampoline/springplank/plankoline). Leidraad voor de verschillende niveaus is de Turn on Tour oefenstof. 

Ieder jaar is er de mogelijkheid om mee te doen aan Turn on Tour-wedstrijden. Afhankelijk van het level en leeftijd van de deelnemers kan worden ingeschreven voor zogenaamde Turn on Tour wedstrijden voor zowel de springwedstrijden als de toestelwedstrijden.