J. v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL, Berlikum (Secretariaat)
0518-460833
gymberlikum@gmail.com

Gymnastiek / Turnen

Vanaf 3 jaar + 9 maanden zijn kleuters welkom voor gymnastiek lessen. 

Spelenderwijs wordt er eerst gewerkt aan lenigheid, concentratie en ontwikkeling van de motoriek. Zo worden op een ontspannen manier de basisbeginselen van de gymnastiek aangeleerd.

Na verloop van tijd worden de oefeningen uitgebreid en wordt er gebruik gemaakt van de toestellen (brug, lange mat/vloer, evenwichtsbalk, trampoline/springplank/plankoline). Leidraad voor de verschillende niveaus is de KNGU oefenstof.

Ieder jaar is er de mogelijkheid om mee te doen aan KNGU-wedstrijden. Afhankelijk van het niveau van de deelnemers kan worden ingeschreven voor zogenaamde FUN-wedstrijden of voor de plaatsingswedstrijden in rayon Noord-West. De plaatsingswedstrijden zijn bepalend voor wie er per niveau en categorie doorgaan naar de Friese Kampioenschappen.

Naast de KNGU wedstrijden organiseren we ook ieder jaar een Clubkampioenschap. Dit is een onderlinge wedstrijd en vindt plaats in de gymzaal van de brede school.