J. v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL, Berlikum (Secretariaat)
0518-460833
gymberlikum@gmail.com

Niveaus & Oefenstof

Voorgeschreven Oefenstof

In de voorgeschreven oefenstof wordt in niveaus geturnd. Onze leden turnen op districtsniveau, afgekort met de letter D. De voorgeschreven oefenstof Turnen Dames (TD) kent de volgende leeftijdscategorieën

INSTAP

Turnster is of wordt 9 jaar in 2020

PUPIL 1

Turnster is of wordt 10 jaar in 2020

PUPIL 2

Turnster is of wordt 11 jaar in 2020

JEUGD 1

Turnster is of wordt 12 jaar in 2020

Keuze Oefenstof

In de keuze oefenstof wordt geturnd in divisies. Iedere divisie kent een oplopend niveau van jeugd 2 naar senior. De keuze oefenstof kent onderstaande leeftijdscategorieën:

JEUGD 2

Turnster is of wordt 13 jaar in 2020

JUNIOR

Turnster is of wordt 14 of 15 jaar in 2020

SENIOR

Turnster is of wordt 16 jaar in 2020